Utøver videoer

Her vil vi legge ut videoer av våre medlemmer fra konkurranse, demonstrasjoner osv.

Velg videoer i ned trekks meny.

Her er en introduksjon til hva vi gjør på trening: