Sommerleir 2008

Sommerleir 2008

Trenings sesongen har kommet til sin ende det vil si at vi har kommet til sommer og sesongen avsluttes alltid med den tradisjonelle sommerleiren. Tidligere år har leiren blitt avviklet på Tjøme, men i år pga riving på Tjøme ble leiren avviklet på Lista Flyplass på Lista.

Det var totalt 140 deltagere som hadde tatt turen til Lista for årets sommerleir. Leiren ble avviklet med strålende vær og de aller fleste treningene ble avviklet utendørs. I løpet av uken ble det gjennomgått: Selvforsvar, kata, grunnteknikker, bo treningen, kumite, bunkai av kata’er og grunnteknikker samt en rekke annet.

Instruktører som deltok på leiren var Shihan Antonio Pinero, Shihan Lars Høgquist, Shihan Kåre Haugland, Sensei Tom Sølve Erga, Sensei Geir Havreberg, Sensei Gorm Øian, Sensei Jarle Sundvor, Sensei Gunnar Gundersen , Sensei Magne Kåstad, Senpai Alejandro Navarro, Senpai Jon Terje Furseth, Senpai Suzanne Jones samt vår egen Senpai Marius Ommedal.

Samtlige deltagere virket å være meget fornøyd med leiren. Det var allsidig trening og alle deltagerene ble delt inn i ulike gruppering etter grad for å repetere gammelt pensum i tillegg til å gjennomgå masse nytt. Det var egne partier for utøvere som ønsker å satse i retning konkurranse kamp og kata. Disse partiene var under ledelse av landslags trener Sensei Geir Havreberg(kumite) og Senpai Suzanne Jones(kata).

I likhet med fjoråret var 3 ganger Europa mester Senpai Alejandro Navarro med som intruktør. Han hadde trening med alle deltagerne på leiren og gjennomgikk mange ulike metoder i kumite. Han har i de siste årene satt en ny standard for kanskje en av de mest effektive kamp metodene gjennom tidene. Dette delte han flittig med alle på leiren.

Dramme Karate Klubb stilte også med ,forutten klubbleder Senpai Marius Ommedal, en utøver på leiren, Kohai Cathrine Woxholt. Dette var Cathrine sin første deltagelse i en større karate sammenheng. Cathrine taklet dette bra og kom helskinnet igjennom leiren med masse nytt i hånden.

Leiren ble avsluttet med gradering for alle kyo og dan kandidater helt opp til 3. dan. Resultatet av dette ble 1 ny Sandan to Nidaner og 8 Shodaner i NKKO. Drammen Karate Klubb gratulerer alle kandidater med ny grad.

Drammen Karate Klubb sender en stor takk til arrangørene for en vel gjennomført leir og vi gleder oss allerede til neste års leir!

Osu!

(oppdatert 03.07.2008)