Gradering sommeren 2012

Gradering sommeren 2012
Det var igjen tid for elevene ved Drammen Karate Dojo og teste sine ferdigheter i håp om å oppnå nye grader.

Graderingen i år var noe spesiell da det for første gang sto kandidater til 2. Kyu(første brune beltet). Det er ikke usannsynlig at kandidatene var minst like nervøse som sensor.

Graderingen startet kl. 18.00 med kandidater til de høyeste gradere for så å ta inn kandidater til lavere grader etterhvert som gjennomgang av graderings kravene var gjort.

Det var totalt 11 kandidater til gradering den 7 mai 2012 med kandidater som nevnt fra hvit belte opp til 2. Kyu. (1 kandidat hadde allerede gjennomført sin gradering den 30 april og bestått.)

Etter vel 4 timer var graderingen gjennomført og alle kandidater hadde fått mulighet for å vise seg fra sin beste side.

Alle kandidater sto til sin gradering og sensor var godt fornøyd med samtlige.

Gratulerer til alle med ny grad.

Osu!

Oversikt over kandidater kan sees her.


(2. kyu kandidater Robert Grønvold og Odd E. Pettersen med sensor Marius Ommedal.)