Gradering i DKD

Drammen Karate Dojo IKO Kyokushinkaikan Norge(DKD) er medlem av International Karate Organization(IKO) Kyokushinkaikan i Tokyo, Japan. IKO’s styrende organ er IKO Honbu(hovedkvarter) som ledes av Kancho(president) Shokei Matsui. Marius Ommedal er utnevnt som offisiell branch chief(BC) av IKO Honbu og står ansvarlig for å formidle karate trening etter de prinsipper og krav som er satt av IKO Honbu. Som utnevnt BC direkte under IKO Honbu har Marius Ommedal pr. i dag myndighet til å gradere medlemmer av DKD opp til og med 1.Dan. For medlemmer som kommer over dette nivået må gradering gjøres hos offisiell representant utnevnt av IKO Honbu. For medlemmer som har oppnådd 1. Dan og ønsker å forsøke seg opp til andre sort belte, må det foreligge en skriftlig anbefaling av BC for å kunne delta på offisiell sort belte gradering. Det å oppnå sort belte er ikke en selvfølge, men et privilegium som kommer etter mange års innsats og trening.

IKO Honbu sitt graderings system er som følger:

Første gradering er Hvit belte (Mukyu), deretter går det fra

10. Kyu til 1. Kyu som vist nedenfor:

10. Kyu – Orange belte   9. Kyu – Orange belte m/hvit stripe

8. Kyu – Blått belte           7. Kyu – Blått belte m/hvit stripe

6. Kyu – Gult belte              5. Kyu – Gult belte m/hvit stripe

4. Kyu – Grønt belte           3. Kyu – Grønt belte m/hvit stripe

2. Kyu – Brunt belte           1. Kyu – Brunt belte m/hvit stripe

Kyu grader anses som nybegynner grader og etter at alle kyu grader er bestått kan elever forsøke seg til sort belte som betegnes som 1. Dan. Det finnes totalt 9 sort belte grader, 1. Dan, 2. Dan osv. opptil 9. Dan.

Karatetrening er ensbetydende med utallige repetisjoner. Noen snarvei utenom dette finnes ikke. Den sanne og dype forståelse av karate er et resultat av trening, og kommer med årene for de som målbevisst går inn for å lære. Alle karateutøvere anbefales å tilegne seg mest mulig kunnskaper om karate, både når det gjelder teori og praksis. Skal en få full forståelse og utbytte av karate, må en legge hele sin konsentrasjon i treningen. For at en bedre skal forstå undervisningen innen Kyokushinkai-karate er det utarbeidet syv punkter som gjør det lettere å skjønne hvorfor utviklingen er trinnvis:

1. Posisjon – Stilling.
2. Balanse – Stilling under kontroll.
3. Teknikk – Korrekt utførelse.
4. Koordinering – Balanse og stilling under kontroll ved utførelse av teknikk.
5. Hurtighet – Bedre og hurtigere utførelse av ovenstående.
6. Kraft – Mer kraft i utførelsene.
7. Refleks – Alt ovenstående blir naturlige bevegelser.

Det er viktig å erkjenne at fremskritt og utvikling i karate er tidkrevende. Utøverne må innse at ett skritt om gangen er en selvfølge og en forutsetning for å bli gode i karate.