Gradering 27.11.2016

Følgende var oppe til gradering og besto til sine grader:

Eugeny Malchuk – 7. Kyu
Raymond Lilleødegård – 7. Kyu

Sensor:
Senpai Marius Ommedal