Gradering 17.12.2007

Følgende var oppe til gradering og besto til sine grader;

Robert Grønvold – 10. kyu
Mohammad Kakerashi – 10. kyu
Cathrine Woxholt – 10. kyu

Sensor: Shihan Lars Høgquist & Senpai Marius Ommedal