Gradering 16.06.2018

FØLGENDE VAR OPPE TIL GRADERING OG BESTO TIL SINE GRADER:

Thomas Haave Backe – 2. Kyu

Helena Jónsdóttir Steinsen – 2. Kyu

Eugeny Malchuk – 4. Kyu

Tage Krans – 4. Mon

Lucas Cordeiro – Hvit belte

Sensor:

Dojo Operatør Marius Ommedal