Gradering 16.06.2013

Følgende var oppe til gradering og besto til sine grader:

Robert Grønvold – 1. kyu
Odd E. Pettersen – 1. kyu

Sensor:
Senpai Marius Ommedal
Assistenter:
Kohai Morten Fruensgaard