Gradering 14.06.2014

Følgende var oppe til gradering og besto til sine grader:

Eirik Furuholt – 4. Kyu
Mia Rosic – 5. Kyu
Ingvild Kaarstad – 8. Kyu
Jonas Aleksander Bråthen – 8. Mon
Tanja Storjord – 10. Mon
Tage Krans – 10. Mon
Emil Christiansen – 10. Mon
Ingar Christiansen – 10. Kyu
Mikaela Petrovic – 10. Mon
Andreas Bruun Pedersen – 10. Mon
Emily Berg – Hvit
Ernesto Berg – Hvit
Milenko Petrovic – Hvit
Normann Tågerud – Hvit


Sensor:
Senpai Marius Ommedal
Assistenter:
Kohai Odd E. Pettersen