Gradering 12.06.2019

FØLGENDE VAR OPPE TIL GRADERING OG BESTO TIL SINE GRADER:

Rinats Nafikovs – 5. Mon

Mikkel Backe Ryberg – 10. Mon

Sensor:

Branch Chief Marius Ommedal