Gradering 11.06.2008

Følgende var oppe til gradering og besto til sine grader:

Cathrine Woxholt – 9. kyu
Kjetil Remme – 10. kyu

Sensor:
Senpai Marius Ommedal