Gradering 10.12.2018

FØLGENDE VAR OPPE TIL GRADERING OG BESTO TIL SINE GRADER:

Lucas Cordeiro – 10. Kyu

Sensor:

Dojo Operatør Marius Ommedal