Gradering 10.06.2017

FØLGENDE VAR OPPE TIL GRADERING OG BESTO TIL SINE GRADER:

Thomas Haave Backe – 3. Kyu

Helena Jónsdóttir Steinsen – 3. Kyu

Eugeny Malchuk – 5. Kyu

Raymond Lilleødegård – 5. Kyu

Tage Krans – 5. Mon

Sensor:

Dojo Operatør Marius Ommedal