Gradering 10.06.2015

Følgende var oppe til gradering og besto til sine grader:

Eirik Furuholt – 3. Kyu
Mia Rosic – 3. Kyu
Jonas A. Bråthen – 7. Mon
Mikaela Petrovic – 9. Mon

Sensor:
Senpai Marius Ommedal