Dojo kun

1. Hitotsu, wareware wa, shinshin o renmashi, kakko fubatsu no shingi o kiwameru koto.
Vi vil trene ånd og legeme for å oppnå et fast og urokkelig sinn.

2. Hitotsu, wareware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi, kan ni bin naru koto.
Vi vil etterstrebe den sanne forståelse av karate så vil til enhver tid vil være beredt og med våkne sanser.

3. Hitotsu, wareware wa, shitsujitsu goken o motte, kokki no seishin o kanyo suru koto.
Med hele vår viljestyrke skal vi søke og dyrke et sinnelag som preges av forstandig selvfornektelse.

4. Hitotsu, wareware wa, reisetsu o omonji, chojo o keishi, sobo no furumai o tsutsushimu koto.
Vi skal være høflige i vår fremferd, respektere våre foresatte og avstå fra voldsbruk.

5. Hitotsu, wareware wa, shinbutsu o totobi, kenjo no bitoku o wasurezaru koto.
Vi vil følge vår tro og idealer og aldri glemme ydmykhetens sanne verdi.

6. Hitotsu, wareware wa, chisei to tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto.
Vi skal se opp til visdom og styrke og ikke la oss forlede av uverdige livsmål.

7. Hitotsu, wareware wa, shogai no shugyo o karate no michi ni tsuji, Kyokushin no michi o mattou suru koto.
Den disiplin vi tilegner oss ved karate skal styrke vår livsholdning og vi vil alltid søke og oppfylle karatens dypeste mening.