Drammen Karate Dojo Kyokushinkai 5 år

Drammen Karate Dojo Kyokushinkai 5 år

Det var med stor glede at DKD kunne ferie 5 år den 31 mars 2012.

Så å si alle dojo medlemmer var med på feiringen som ble gjort med god gammel dags kyokushin trening og avsluttet med hygge.

Treningen ble gjennomført på dagen og inneholdt alle gode aspekter av kyokushin karate. Det ble gjennomgått kihon, bevegelse i stilling med teknikker, kata, yakosoku ippon kumite(ett skritts kamp), bunkai og det hele ble avsluttet med en god runde med jiyu kumite(sparring).

Hyggen besto av pizza, kake og bowling.

DKD takker alle medlemmer som deltok og gleder oss til å feire mange jubileum i fremtiden.

Osu!